Panduan Lengkap Umrah dan Ziarah

  • Sale
  • Regular price $18.00
Tax included.


Panduan Lengkap Umrah Dan Ziarah ini adalah satu risalah mengenai hukum-hakam terpenting dalam Mazhab al-Imam Al-Syafie dan dikumpulkan beberapa pandangan semasa yang telah difatwakan oleh Dar al-Ifta Misriyyah untuk dijadikan panduan mudah bagi rujukan para jemaah ketika ibadah Umrah dan Ziarah Sayyidina Rasulullah ﷺ.

Buku panduan ini memuatkan khusus persoalan serta jawapan permasalahan yang dibangkitkan dan ia dikumpulkan oleh peserta Umrah bermula tahun 2018 sehingga 2022 anjuran Ruwaq Jawi bersama penulis.