Pendidikan: Satu Panduan Praktis

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Buku yang berharga kepada guru-guru yang belum pernah mengikuti latihan perguruan, dapat memperbaharui pengetahuan guru-guru lama dan dapat membantu ibu bapa yang ingin mengetahui erti pengajaran dan pembelajaran.

Buku ini membicarakan:
- Potensi otak dan minda
- Konsep kurikulum dan peranan guru
- Pelbagai aliran fikiran pengajaran dan pembelajaran
- Aspek kemahiran komunikasi
- Pengurusan kelas
- Proses penilaian dan pengujian