Pengantar Usul Fiqh

  • Sale
  • Regular price $17.00
Tax included.


Buku ini dijadikan sebagai rujukan untuk Pengajian Islam. Selain itu, buku ini juga menerangkan mengenai pengenalan ilmu usul fiqh, sumber hukum, hukum syarak, kaedah pengambilan hukum, ijtihad dan taklid, dan kaedah fiqh.