Pengaruh Imam Al-Haddad di Alam Melayu

  • Sale
  • $15.00
  • Regular price $17.00
Tax included.


Imam Al-Haddad merupakan satu nama besar yang sangat berpengaruh di Alam Melayu sejak abad 18 Masihi. Walaupun tokoh ini tidak pernah menjejakkan kaki ke alam Melayu, namun hasil tulisannya segar dalam masyarakat Melayu hingga hari ini. Penulisan ini berusaha untuk menjejaki peranan dan memperkenalkan tokoh ulama ini kepada masyarakat. Tumpuan kajian diberikan di rantau Malaysia, Singapura, Indonesia dengan aspek kronologi diberi penekanan agar pentarikhan dapat diselaraskan dengan rantaian ulama yang berjasa menyebarkan pemikiran Imam Al-Haddad di alam Melayu dan kaitan mereka dengannya.

Turut dimuatkan dalam penulisan ini amalan niat menuntut ilmu dan mengajar, serta Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.