Penjelasan Ringkas Bagi Pati Ilmu Tasawwuf

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Ini sebuah penjelasan bagi Pati Ilmu Tasawwuf, yang mana ia merupakan sebahagian dariada penulisan Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi di bahagian hujung daripada kitab beliau berjudul Punca Ugama dan Pati Hukum-Hukum Ibadat.

Sungguh, ketokohan Syeikh Al-Marbawi masyhur pada lisan dan tinggi pada mizan, sedang sumbangan beliau dalam ilmu keagamaan sangat memberi faedah dan kesan kebaikan kepada masyarakat Islam di Nusantara secara khususnya.