Penyuluh Buat Penuntut

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Kitab asal, Tanbih al-Muta'allim mengandungi 77 bait syair berkenaan adab dan etika menuntut ilmu, ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama besar di Jawa Timur, Indonesia iaitu Kyai Haji Ahmad Maysur Sindi al-Tursidi al-Indunisi.

Dr. Ayman al-Akiti bukan sahaja menterjemah kitab asal, malah mensyarahkan setiap bait dengan huraian berpandukan kitab-kitab besar karangan ulama muktabar.

Semoga pembaca dapat memahami setiap bait yang dibincangkan dan mengamalkannya dalam kehidupan khususnya sewaktu menuntut ilmu.

- Hukum Jahil: Jahil yang Diuzurkan dan Jahil yang Tidak Diuzurkan
- Kewajiban Menuntut Ilmu
- Syarat-syarat Menghasilkan Ilmu Bagi Penuntut Ilmu
- Adab-adab Sebelum Hadir Pengajian
- Adab-adab dalam Majlis Ilmu
- Adab-adab Setelah Bersurai
- Adab-adab pada Diri Sendiri
- Adab-adab Bersama Ibu Bapa
- Adab-adab Bersama Guru
- Adab-adab dengan Ilmu
- Sempurnanya Nikmat dengan Memberi Balasan dari Guru kepada Murid dan Sebaliknya
- Ilmu yang Dicari Bagi Seorang Penuntut