Periwayatan Lengkap Peristiwa Isra' & Mi'raj

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Kitab ini menghimpunkan tiga periwayatan ulama yang terkenal iaitu:
- Al-Ayatul 'Azhimah Al-Bahirah oleh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf As-Syami
- Al-Ibtihaj oleh Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaithi
- Hasyiah 'ala Al-Ibtihaj oleh Al-Imam Abu Al-Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir

Ketiga-tiga riwayat ini dihimpunkan menjadi satu periwayatan yang lengkap dan mantap serta mudah bagi pembaca mengikuti perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang tersusun rapi dari awal kejadiannya sampai kepada penghujungnya.