Perjalanan Agung

  • Sale
  • $15.00
  • Regular price $20.00
Tax included.


Ilmu Sirah adalah ilmu yang mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW dan mesti ada sanadnya untuk menjadi sumber rujukan dalam Islam.

Dikatakan salah satu makna ilmu Sirah adalah daripada kata ‘sair’ iaitu ‘perjalanan’. Kitab ini membawa para pembaca menghayati sirah Rasulullah SAW dan meneladani peribadi unggul kekasih Allah.