Pesan-Pesan Rahmah Pada Membicarakan 40 Ayat Dan Hadith Tentang Rahmah

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Himpunan matan hadith yang yang ada menyebutkan kalimah "rahmah" secara langsung, atau kefahaman dari makna hadith yang membawa pengertian rahmah, iaitu kasih sayang, belas kasihan, ihsan, dan seumpamanya.

Begitu juga dalam memahami makna rahmat Allah SWT, dimuatkan bersama dalam muqaddimah kitab ini sekitar 40 ayat Al-Quran dengan mengkategorikan menurut konteks makna kalimah rahmat, merujuk kepada Tafsir Ibnu Kathir.