Praktikal Solat Sempurna

  • Sale
  • Regular price $18.00
Tax included.


Menghuraikan cara pelaksanaan solat, langkah demi langkah dengan posisi yang tepat seperti solat Nabi, disertakan foto. Setiap pergerakan solat dinyatakan dalilnya. Bersumberkan kitab rujukan muktabar berbahasa Arab dan Jawi.

Bacaan dalam solat juga dijelaskan berserta maksudnya agar pembaca dapat memahami setiap yang dilafazkan dan membantu khusyuk.

Juga dimuatkan pencerahan ringkas kepada beberapa persoalan khilafiah berkenaan solat yang menjadi perbahasan di kalangan orang awam.