Rahmat Allah di Balik Musibah

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Penyakit merupakan salah satu daripada ketetapanNya di alam ini. Karya sederhana dan bermakna ini berusaha menyingkap hikmah positif di balik ujian penyakit. Ia menerangkan mengenai keperluan umat Islam untuk menilai secara positif akan hikmah-hikmah daripada penyakit, bahawa ia datang sebagai menjelaskan kekuatan dan keagungan Allah, serta kefakiran makhluk kepada nikmat kurniaNya secara berterusan.