Rahsia Haji

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Kitab Rahsia Haji ini dipetik dari kitab Sairus Salikin juzuk pertama bab keenam, yang mana ia merupakan terjemahan Lubab Ihya Ulumiddin karangan Al-Imam Mujaddid Hujjatul Islam Imam Ghazali.

Dalam bab ini dihuraikan dengan panjang lebar Rahsia Haji dan kaifiyat pelaksanaan haji dan umrah dan dipaparkan dalam bentuk yang tersusun rapi, iaitu dari persiapan keberangkatan dan proses perjalanan mulai dari awal sehingga balik ke rumah disertai dengan doa-doanya sekali.