Rahsia Kekayaan Melayu

  • Sale
  • $15.00
  • Regular price $18.00
Tax included.


Adapun sharat wājib berniaga ialah:
- Apabila meleset keadaan negeri qawm dan bangsa;
- Apabila berasa diri sendiri menjadi miskīn;
- Apabila tergalang-galang kemahuan agama dengan sebab miskīn pemeluk-pemeluknya.

Di dalam keledar-keledar mencari harta di dunyā, hanyalah empat jalan sahaja:
- Pertama: bercucuk tanam;
- Kedua: memelihara hidupan-hidupan;
- Ketiga: pertukangan;
- Keempat: memperniagakan benda-benda tersebut.

Yang menggerakkan hati pengarang pada menuliskan risālah ini adalah dengan niyyat memperbaiki naṣīb ummat Islām 'āmnya dan Melayu khāṣnya di lapangan perniagaan dengan mengikut ajaran Tuhan yang melalui lidah pesuruhNya, junjungan kita Nabī Muḥammad SAW.