Ringkasan Aqidah Ahli Tauhid

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Buku ini disusun dalam menghimpunkan dan meringkaskan asas-asas aqidah atau ilmu tauhid dalam kerangka kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya para ulama al-Asya'irah, agar orang awam Islam khususnya, dapat mengambil manfaat daripadanya.