Ringkasan Ilmu Tajwid Al-Quran

  • Sale
  • Regular price $15.00
Tax included.


Penulisan Tajwid dalam buku ini disusun dalam bentuk carta dan jadual yang sistematik serta dilengkapi tulisan berwarna dengan pelbagai gambar makhraj. Pengisian ilmu yang padat menjadikan buku ini sesuai dirujuk oleh pembaca yang ingin meningkatkan kefahaman tentang teori-teori ilmu Tajwid.

- Kertas berkualiti (glossy art paper)
- Lakaran makhraj berdasarkan kitab Tajwid Arab yang diiktiraf
- Susunan carta jadual dirujuk dari matan-matan Tajwid dan kitab Muktabar