Risalah Ringkasan Sifat 20

  • Sale
  • Regular price $8.00
Tax included.


Buku ini merupakan ringkasan komprehensif tentang isi-isi penting daripada buku Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas dan juga buku Ilmu Tauhid: Ilahiyyat, Nubuwwat & Sam'iyyat.

Menjelaskan 8 perkara penting akidah iaitu:
- 50 Aqa'id Al-Iman (Simpulan Iman)
- Huraian 20 Sifat Wajib Satu Per Satu
- 4 Pembahagian Sifat-sifat Wajib bagi Allah
- Sifat Harus bagi Allah
- Hukum kepada Sifat-sifat Allah
- Uluhiyyah (Makna Ketuhanan) yang Terkandung dalam Kalimah Tauhid
- Huraian Sifat-sifat Wajib Para Rasul Satu Per Satu
- Sifat Harus bagi Rasul