Safinah Al-Najah

  • Sale
  • Regular price $8.00
Tax included.


Kitab ringkas yang membahaskan asas-asas fiqh mazhab Syafi'i, dihidangkan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan hukum tanpa disertakan dalil. Kitab ini menjadi anak tangga pertama dalam proses pengajian fiqh mazhab Syafi'i bagi golongan muta'akhirin.