Sejarah 25 Rasul

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Sejarah Para Anbiya' yang selalu dipaparkan kepada kita menyingkapkan perjuangan yang disulami dengan pengorbanan dan penderitaan yang dihadapi para Nabi ketika menyampaikan risalah Allah SWT kepada kaumnya.

Maka di dalam buku yang sedang para pembaca budiman tatap ini turut mengajak kita mengimbau kembali dengan hati yang insaf dan berazam untuk sama-sama meneruskan perjuangan yang suci dan mulia ini.

Intisari daripada usaha dakwah yang menjadi agenda utama para nabi itu diutuskan oleh Allah SWT kepada umat ini bahawa manusia ini perlunya didatangi kepada mereka peringatan dan nasihat. Para Nabi dan Rasul silih berganti dari satu zaman ke zaman dengan harapan supaya umat ini tahu hakikat bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan adanya tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap Allah SWT dan kehidupan di akhirat kelak.

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat yang bermakna kepada kita sekaliannya.