Selawat Ke Atas Rasulullah SAW: Suatu Penjelasan

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Kitab ini membahaskan isu selawat yang menjadi persoalan dalam masyarakat; sama ada ia daripada Rasulullah SAW atau bukan.

Selawat itu sendiri adalah sesuatu yang istimewa. Ia diperintahkan kepada umat Islam, malah menjadi rukun atau menyempurnakan ibadah seperti solat dan doa. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan cara berselawat kepada para Sahabat apabila mereka bertanya.

Menghimpunkan lima selawat yang popular dalam masyarakat namun lafaznya bukanlah bersumber daripada hadis Rasulullah SAW. Penulis membawakan pendapat-pendapat ulama daripada kitab-kitab hadis dan tafsir juga pendapat-pendapat ulama muktabar zaman moden.