Shamail Tirmidhi

  • Sale
  • Regular price $22.00
Tax included.


Shamail Tirmidhi adalah sebuah kitab himpunan 397 buah hadith yang disusun dalam 55 bab bagi menerangkan Diri dan Budi Pekerti terpuji Rasulullah ﷺ yang dikasihi.

Beberapa perkara istimewa dalam terjemahan ini telah diberi perhatian penting:

- Kebanyakan kata-kata dinukil dari ulama silam yang mulia lagi ternama
- Kebanyakan rujukan dari kitab Jam'ul Wasail Mulla Ali Qari, kitab Munawi oleh Syaikh Abdur Rauf Misri, Mawahib Ladunniyyah oleh Syaikh Ibrahim Baijuri, dan Tahzibut Tahzib oleh Hafiz Ibnu Hajar
- Pandangan berbagai mazhab juga dibentangkan di beberapa tempat secara ringkas.
- Di mana suatu penerangan atau peristiwa disebut oleh hadith, huraian selanjutnya diberikan dalam ulasannya.