Sinopsis 114 Surah

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Naskhah ini dapat membantu kita untuk memahami ringkasan inti pati setiap surah dalam al-Quran sebelum atau selepas kita membacanya, sama ada yang tersurat mahupun pengajarannya yang tersirat.

Isi kandungan berkonsepkan peta minda bagi memudahkan pembaca melihat keseluruhan setiap surah. Huraian ringkas dan mudah difahami sesuai untuk semua golongan pembaca. Disertakan QR code untuk diimbas agar pembaca boleh akses bahan tambahan & video rakaman penerangan setiap juzuk.