Soal Jawab Fiqh Ibadah

  • Sale
  • Regular price $55.00
Tax included.


Set buku Soal Jawab Fiqh Ibadah ini mengandungi 281 soal jawab berdasarkan Fiqh Mazhab Syafie. Bagi sesetengah masalah yang memerlukan penjelasan yang lebih dalam, pengarang akan membawakan perbahasan perbandingan mazhab terutama Fiqh Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan juga tidak hanya berbentuk hukum, bahkan disertakan dengan dalil dan sandaran rujukan.

Buku ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat terutama para pelajar, para guru, suami isteri, ketua keluarga dan para Imam dan Bilal. Selain menjadi bahan bacaan peribadi, buku ini juga sesuai dijadikan bahan perbincangan Usrah dan Halaqah Ilmu.