Solat Jumaat

  • Sale
  • Regular price $24.00
Tax included.


Ilmu fiqh adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang sangat mulia dan utama kerana dengannya, seseorang muslim dapat melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan cara yang betul, bertepatan dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah.

Dengan hanya berbekalkan niat untuk mengikut al-Quran dan as-Sunnah tanpa dipandu oleh ilmu fiqh yang betul, kita boleh jadi tersasar dalam memahami kehendak Allah dan Rasul-Nya dalam al-Quran dan as-Sunnah sehingga timbulnya fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat yang bercanggah dengan apa yang disebut oleh para imam dan ulama muktabar.