Solat Ketika Keuzuran

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Solat adalah kefardhuan yang tidak terlepas daripada setiap yang beragama Islam dan cukup syarat-syaratnya. Bukan sahaja asas solat, namun kaifiat solat dalam keadaan-keadaan seperti sakit juga mesti diketahui.

Kitab ini perlu dimiliki setiap Muslim supaya sentiasa bersedia untuk menunaikan solat dalam keadaan yang sukar dan susah. Penulis menerangkan kaedah solat melalui pendekatan soal jawab dan turut disertakan gambar untuk memudahkan pembaca memahami tatacara solat yang sebenar.