Solat Ketika Musafir

  • Sale
  • Regular price $8.00
Tax included.


Solat jamak dan qasar merupakan keringanan yang diberikan oleh syarak kepada orang yang bermusafir. Menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk mempelajari, memahami dan menunaikan solat-solat fardhu mengikut kehendak syarak dan tepat sebagaimana yang difahami oleh para ulama mujtahid. Hal ini termasuk pelaksanaan solat qasar dan jamak.

Naskhah kecil ini dihasilkan atas niat murni untuk membantu masyarakat Islam memahami peraturan, tatacara dan syarat-syarat penting yang membolehkan seseorang yang bermusafir melaksanakan solat secara jamak dan qasar. Disusun secara ringkas dan turut disertakan infografik untuk memudahkan para pembaca memahaminya. Semua huraian dan kenyataan hukum adalah berdasarkan mazhab Syafi'i.