Sullam Al-Wusul fi Ma'rifat Ilm Al-Usul

  • Sale
  • Regular price $21.00
Tax included.


Kitab 'Sullamul Wusul' hasil karya Ustaz Hussein Makhdoum, mantan Imam Masjid Khalid, dan Mudir Madrasah Khairiyah di Singapura, adalah sebuah panduan permulaan dalam ilmu Usul Fiqh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pembaca memahami dasar ilmu ini sebelum melangkah ke tingkat pembelajaran yang lebih mendalam. Atas sebab itu, beliau menamakan kitab ini 'Sullam', yang bererti tangga. Analogi tangga digunakan untuk menyiratkan bahawa kitab ini berfungsi sebagai jembatan bagi para pembaca untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu Usul Fiqh.

Penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit, khususnya bagi mereka yang tidak fasih dalam bahasa Arab atau belum memiliki dasar ilmu Usul Fiqh. Kami meyakini bahwa kitab ini merupakan langkah awal yang sangat baik bagi para pelajar untuk memahami ilmu Usul Fiqh dengan lebih mendalam sebelum mereka mempelajari kitab Al-Waraqat dan Sharah Mahalli.