Suluhan Kasih: Ungkapan Cinta Terindah Buat Allah dan Rasulullah SAW

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Terjemahan Bahasa Melayu kitab selawat Dalail Khairat berjudul Suluhan Kasih: Ungkapan Cinta Terindah Buat Allah dan Rasulullah SAW oleh Ustaz Mohd Hazri Al-Bindany; mengandungi matan Arab dan terjemahan, memuatkan biografi serta sejarah penulis kitab Selawat yang terkenal dalam dunia Islam, ulama bertarikat Syadzili dari Moroko, Syeikh Muhammad Sulaiman al-Jazuli as-Syadzili.

Disertakan panduan tatacara pembacaan selawat dan wirid-wirid harian, doa awal dan penutup selawat, doa pengkhataman selawat, juga disertakan silsilah sanad wirid Dalailul Khairat secara berurutan dari penterjemah hingga ke penyusun wirid.