Sunnah Yang Dilupai

  • Sale
  • Regular price $6.00
Tax included.


Sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah SWT. Dia menjanjikan ganjaran yang besar bagi sesiapa yang melakukannya, diberikan pahala bagi yang mengamalkannya.

Buku ini menunjukkan kepelbagaian sunnah Baginda SAW yang masih tidak diketahui ramai.

Ada beberapa amalan yang sentiasa dilazimi Nabi SAW. Baginda SAW tidak pernah meninggalkannya samada ketika bermusafir atau bermukim. Manakala sebahagian amalan yang lain, adakalanya dilakukan dan adakalanya ditinggalkan. Ada yang Baginda SAW lakukan sedikit sahaja dan ada pula yang diakui Baginda SAW melalui perbuatan para Sahabat.