Syarah Al-Sittin Masalah

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Huraian ringkas bagi matan Al-Sittin Masalah dalam memahami fiqh ibadah. Ini adalah suatu penjelasan yang wajib diketahui mengenai perkara-perkara fardu ain menurut mazhab Syafi'i.