Syarah Matan Tuhfah Al-Athfal

  • Sale
  • $10.00
  • Regular price $12.00
Tax included.


Menjelaskan hukum hakam ilmu Tajwid melalui bait-bait syair indah yang disusun oleh Syeikh Sulaiman al-Jamzuri; mengandungi 61 bait yang mengumpulkan hukum hakam ilmu Tajwid bermula dengan hukum Nun Mati dan Tanwin, hukum Nun dan Mim yang Bersabdu, hukum Mim Sakinah, hukum Lam Ta'rif dan Lam Fi'il, hukum Idgham Mislain, Mutaqaribain dan Mutajanisain serta pembahagian Mad.

Ustaz Mohd Hazri Hashim al-Bindany mensyarahkan syair ini dengan ringkas, mudah, berwarna dan berjadual serta contoh-contoh yang jelas supaya pembaca dapat memahami hukum hakam ini dengan sempurna.