Tabarruk Dari Perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah

  • Sale
  • Regular price $15.00
Tax included.


Kitab ini menggabungkan 3 kertas kerja oleh 3 orang tokoh kontemporari:

- Konsep Tabarruk di Sisi Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh Ustaz Zainul Abidin
- Analisis Riwayat Tabarruk Sahabat Nabi dengan Athar Nabi Muhammad SAW oleh Kiyai Nur Hidayat Muhammad
- Status dan Falsafah Mithal Capal Nabi SAW oleh Dr Mohd Khafidz Soroni