Ta'lim Al-Muta'allim

  • Sale
  • Regular price $12.00
Tax included.


Karya Syaikh Az-Zarnuji ini menekankan pentingnya adab, baik batiniah maupun lahiriah dalam proses pembelajaran. Nasihat penulis, "Ketahuilah bahawa seorang penuntut ilmu tidak akan meraih ilmu dan memperoleh manfaat dari ilmunya kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, serta mengagungkan dan menghormati guru."