Tanwir Al-Masalik (Juzuk 2)

  • Sale
  • Regular price $34.00
Tax included.


Kitab Tanwir Al Masalik bi Syarh wa Adillah 'Umdah al-Salik adalah sebuah karya fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Syeikh Dr Mustafa Dib al-Bugha al-Maidani al-Dimasyqi al-Syafi'i hafizahullah.

Merupakan huraian (syarah) bagi kitab 'Umdah al-Salik wa 'Uddah al-Nasik, iaitu sebuah karya fiqh dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh al-Imam al-'Allamah Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri, atau lebiih dikenali dengan gelaran Ibnu al-Naqib al-Mishri.

Juzuk 2: Bab Sembahyang