Teladani Akhlak Nabimu

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Kesempurnaan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW diakui bukan sahaja oleh keluarganya dan para Sahabat, malahan musuh-musuhnya juga mengakui akhlak mulia yang ada pada diri Baginda.

Antara tujuan Baginda diutuskan juga adalah untuk memperbaiki akhlak umat Baginda. Maka, mempelajari dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kewajipan ke atas umat Islam.

Antara akhlak mulia Baginda yang mesti dicontohi seperti:
- Tegas dalam hukum syarak
- Teliti dalam memutuskan hukuman
- Memuliakan orang lain
- Menunjukkan kegembiraan dan keceriaan
- Memberi semangat kepada yang lain
- Tidak mahu mengganggu orang lain dengan sesuatu yang tidak menyenangkan