Terjemahan al-Qaul al-Tam Fi Ahkam al-Imam wa al-Makmum

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Kitab yang menumpukan hampir keseluruhan peraturan menjadi imam dan makmum dan permasalahan berkaitan muwafiq dan masbuq.

Kupasan yang komprehensif, padat dan mudah difahami. Sesiapa sahaja yang ingin mendalami pengetahuan agama harus memilikinya.