Terjemahan Aqidah Al-Tauhidiyyah

  • Sale
  • $4.00
  • Regular price $6.00
Tax included.


Kitab ini antara matan asas dan ringkas berkaitan ilmu akidah. Walaupun ringkas, ia menyebut secara umum perbincangan akidah yang tiga iaitu ketuhanan, kenabian dan perkara ghaib ataupaun sam'iyyat. Justeru, ia amat sesuai untuk dijadikan bacaan permulaan dan juga panduan bagi individu yang ingin berjinak dalam ilmu akidah.