Terjemahan kepada Syarah Ringkas bagi Hizb Al-Bahr Al-Mubarak

  • Sale
  • Regular price $10.00
Tax included.


Hizb al-Bahar disusun oleh seorang wali qutub pendiri tarekat Syadziliyah, Abu Hasan asy-Syadzili. Beliau lahir di Iskandariah pada tahun 571H dan wafat pada tahun 656H; terkenal sebagai pembesar ulama sufi, kisah-kisah tentang karamah dan keistimewaan beliau menghiasi berbagai kitab-kitab tasawuf.

Imam Syadzili berkata: 'Hizb al-Bahar ini merupakan hizb yang agung darjatnya. Tidaklah ia dibaca pada orang yang sedang takut/khuatir melainkan ia akan aman, pada orang sakit melainkan ia akan sembuh, pada orang yang sedang bersedih kecuali hilang kesedihannya. Aku menamakan hizb ini dengan nama al-'Iddah al-Wafiyah wa al-Junnah al-Waqiyah. Barangsiapa membaca hizb ini tatkala terbitnya matahari, maka Allah akan mengabulkan doanya, menghilangkan kegelisahannya, mengangkat darjatnya, melapangkan dadanya dan akan aman dari gangguan jin dan manusia.'