Ungkapan Terindah Pada Membicarakan Kemuliaan Rasulullah

  • Sale
  • Regular price $20.00
Tax included.


Kitab ini merupakan himpunan dan syarahan bagi hadith-hadith mengenai kemuliaan Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama besar hadith abad ke-20, iaitu al-Mutafannin al-Muhaddith Sayyid Abdullah ibn Muhammad al-Siddiq al-Ghumari.

Pengarang membentangkan keutamaan dan kelebihan Baginda SAW dari segenap aspek bersandarkan kepada hadith-hadith di samping mendatangkan syarahan yang tuntas dalam memahami teks hadith dengan tepat.