Yaqazah Dalam Pemikiran Ulama Sufi

  • Sale
  • Regular price $14.00
Tax included.


Buku ini adalah hasil kajian yang cuba untuk menyingkap beberapa persoalan utama yang difikirkan berguna untuk dimanfaatkan oleh para ilmuan dan pendakwah.

Kajian ini juga ingin mengetahui apakah huraian dan pendapat ulama berhubung dengan nas-nas tersebut dan sandaran-sandaran lain itu. Ia juga ingin mengenalpasti apakah huraian ulama terhadap hakikat yaqazah yang menjadi pertikaian itu.

Adalah diharapkan agar penyelidikan sederhana ini dapat menjawab sebahagian daripada persoalan kajian yang dilontarkan itu dan dapat memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang persoalan yaqazah agar kekeliruan yang menyelubunginya sedikit sebanyak dapat disingkapkan.